พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

พอถึงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ หลายคนอาจจะไปเที่ยวห้าง เดินซื้อของ ดูหนัง ฟังเพลง หรือบางคนอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่หลายคนเริ่มให้ความสนใจไปเที่ยวกันเยอะ นั่นคือพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ได้ทั้งความรู้ ความสนุก พร้อมของที่ระลึกไปในคราวเดียวกันเลย มาดูกันว่ามีพิพิธภัณฑ์อะไรน่าสนใจบ้างเริ่มที่พิพิธภัณฑ์ที่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของพิพิธภัณฑ์ไทยเลยก็ว่าได้ นั่นคือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งอยู่ที่เขตพระนคร กรุงเทพ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2430 จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการให้มีสถานที่จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของชาติไทย

National-Museum-

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแห่งนี้ จัดแสดงเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ หนึ่งเป็นการจัดแสดงประวัติศาสตร์ของชาติไทยเรา เรื่องราวส่วนนี้จัดแสดงที่พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน สองเป็นการแสดงด้านศิลปะกับเรื่องราวของโบราณคดี แบ่งย่อยออกเป็น 3 ส่วนด้วยคือ หนึ่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สองสมัยประวัติศาสตร์ที่มีตั้งแต่สมัยทวารวดี สมัยลพบุรี เรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์เลย และสามเป็นเรื่องชาติพันธุ์ในเมืองไทยของเรา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นับได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของไทยที่เปรียบได้กับเป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมไทยเราได้เป็นอย่างดี เราขอแนะนำให้ลองจูงมือลูกหลานเข้าไปซึมซับความเป็นไทยออกมา แน่นอนว่าไปเพียงแค่ครั้งเดียวอาจจะไม่พอ ควรจะพอไปหลายๆครั้งเพื่อให้เข้าได้ภาคภูมิใจในความเป็นไทยได้อย่างเต็มที่ ลองไปดู

 

About the author: admin