พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ ความลงตัวอันหลากหลาย

เซี่ยงไฮ้ เป็นอีกเมืองหนึ่งที่เราต้องยอมรับเลยว่า เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมจากจีนแผ่นดินใหญ่ มาผสมผสานกับวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามา หล่อหลอมเป็นวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ที่ไม่เหมือนใคร ที่นี่เองก็มีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจหลายแห่งเหมือนกัน