รีวิวพิพิธภัณฑ์ศิลปะมหานครโตเกียว

‘โตเกียว’ เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นอันเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สถานที่อันทันสมัย แหล่งช็อปปิ้ง , แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม , ย่านการค้า , แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และอื่นๆ อีกมากมาย แต่สำหรับในวันนี้เราจะนำคุณไปทำความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์ซึ่งมีความยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น แห่งสวน Ueno อย่าง Tokyo National Museum ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมวัตถุโบราณในสมัยต่างๆ ของญี่ปุ่นมาจัดแสดงไว้อย่างยิ่งใหญ่ Tokyo National Museum แห่งสวน Ueno พิพิธภัณฑ์ศิลปะมหานครโตเกียว หรือ Tokyo National Museum คือ พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในสวน Ueno ในปี ค.ศ. 926 สวนแห่งนี้ ได้รับเงินบริจาคจากนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นนามว่า Sato Keitaro ที่ได้มาเป็นเงินทุนในการเปิดพิพิธภัณฑ์สาธารณะแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น ต่อมาในปี ค.ศ.1975 สถาปนิกชาวญี่ปุ่นนามว่า Maekawa Kunio ได้สร้างพิพิธภัณฑ์ใหม่ขึ้นมา เพราะเก่าอาคารทรุดโทรมลงทุกขณะ ภายหลังจากการสร้าง ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนทางด้านนิทรรศการ ตลอดจนการรวบรวมผลงาน และกิจกรรมทางการศึกษาเข้าไว้ด้วยกันอย่างแน่นเฟ้น […]