รีวิวพิพิธภัณฑ์ศิลปะ Kanazawa

21st Century Museum of Contemporary Art เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยตั้งอยู่ที่ Kanazawa ประเทศญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่น Kazuyo Sejima และ Ryue Nishizawa จากสำนักงานสถาปัตยกรรม SANAA ในปี 2004 เมื่อปี 2005 หนึ่งปีหลังจากการเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ ตอนนี้มีผู้เข้าชมทั้งสิ้นแล้วกว่า 1,570,000 คน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางของ Kanazawa ใกล้กับสวน Kenroku-en กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะ Ishikawa Prefectural Museum of Art ตัวอาคารมีลักษณะเป็นวงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 112.5 เมตร การออกแบบรูปร่างนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความสูงของอาคารโดยรวมต่ำ เพื่อลดขนาดของโครงการให้เข้าถึงได้จากหลายจุด ความโปร่งใสของอาคารแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาที่จะหลีกเลี่ยงภาพลักษณ์แบบเดิมๆ ของพิพิธภัณฑ์ที่ถูกมองว่าเป็นเรื่องที่คนทั่วไปเข้าไม่ถึง อาคารนี้มีพื้นที่หลายประเภท เช่น ห้องรับรอง ห้องสมุด ห้องบรรยาย และเวิร์คช็อปสำหรับเด็กตั้งอยู่รอบนอก สุดท้ายคือพื้นที่พิพิธภัณฑ์อยู่ตรงกลาง พื้นที่จัดแสดงประกอบด้วยแกลเลอรี่จำนวนมาก ที่สามารถแบ่งโซนนิทรรศการออกเป็นส่วนๆ ได้ง่ายดาย แกลเลอรี่มีสัดส่วนความสูงที่ต่างกัน รวมถึงแหล่งแสงสว่างที่หลากหลาย […]