ศิลปะกรีก มีลักษณะอย่างไร

เมื่อพูดถึงประวัติศาสตร์ของกรีกโบราณแล้ว สิ่งที่น่าสนใจกว่าใครอื่น คงหนีไม่พ้น “ศิลปะกรีกโบราณ” เพราะค่อนข้างเป็นศิลปะที่มีความโดดเด่นเหนือวัฒนธรรมโบราณอื่นๆ แถมยังแสดงให้เห็นถึงลักษณะต่างๆ ของชาวกรีกอีกด้วย